EKSPATRIACJA

(polit. 1)

wydalenie z kraju wiążące się zazwyczaj z pozbawieniem obywatelstwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama