INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY

(socjol.) teoria wyjaśniajaca całokształt życia społ. przy pomocy procesów interakcji międzyludzkich (wzajemnych oddziaływań); kładzie nacisk na subiektywizm oraz rolę symboli, uniezależniając analizę od kontekstu historycznego; za jej twórców uchodzą: G. Simmel, G.H. Mead, G. Homans.

Reklama

Powiązane hasła:

BEHAWIORYZM, FENOMENOLOGIA SPOŁECZNA, SOCJOLOGIA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama