Reklama

KGB

Komitiet gosudarstwiennoj biezopastnosti, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego

organ rządu ZSRR kierujący siłami bezpieczeństwa wewn. (policja polit., wojska ochrony pogranicza) i zewn. (kontrwywiad, formacje dywersji zagr., do lat 60. także wywiad wojskowy GRU); utworzony 1954 po likwidacji Ł. Berii i kierowanego przezeń Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; szefowie kolejno: I.A. Sierow, A.N. Szelepin, W.J. Siemiczastny, J.W. Andropow, W.M. Czebrikow, W.A. Kriuczkow; 1980 liczył ok. 250 tys. żołnierzy i prawie 200 tys. etatowych konfidentów; odgrywał rolę w polityce wewn. i zagranicznej ZSRR, kreował przywódców (Andropow, Gorbaczow); po puczu Janajewa 1991 przeorganizowany, aparat i archiwa w większości przejął wywiad Rosji.

Reklama

Powiązane hasła:

WALLENBERG, ALIJEW Gejdar, ŁUKASZENKA, KOMITIET GOSUDARSTWIENNOJ BIEZOPASTNOSTI, PUTIN, ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH, PETLAKOW, KOMITET BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO, ANDROPOW Jurij W., ŁUBIANKA

Podobne hasła:

  • KGB, Komitet Bezpieczeństwa...
  • łagry, radz. obozy odosobnienia...
  • IWANOW, Siergiej (ur. 1953)

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama