Reklama

KISZCZAK

Czesław (1925-2015)

Działacz polit., generał broni; w WP od 1945; od 1972 szef wywiadu i z-ca szefa Sztabu Generalnego WP; działacz PZPR: 1982-86 z-ca czł. i 1986-90 czł. Biura Polit. KC; 1981-90 minister spraw. wewn., od 1989 równocześnie wicepremier; 1989 jeden z inicjatorów porozumienia Okrągłego Stołu; 1989 desygnowany na premiera, zrezygnował (rząd sformował T. Mazowiecki). Zmarł 5 listopada 2015 r.

Powiązane hasła:

WAŁĘSA, OKRĄGŁEGO STOŁU POROZUMIENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama