Reklama

KOPPERS

Wilhelm (1886-1960)

niemiecki etnograf, etnolog i językoznawca; prof. uniw. w Wiedniu; badacz kultury Indian Ziemi Ognistej i Bhilów (Indie); współtwórca kulturowo-historycznej szkoły w etnografii; Der Urmensch und sein Weltbild.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama