Reklama

KUROŃ

Jacek (1934-2004)

Reklama

działacz polityczny, historyk, ukończył historię na Uniw. W-wskim; czł. ZMP od 1949, PZPR 1952–53 i 1956–64; działacz harcerski w latach 50. (organizator tzw. drużyn walterowskich); 1963 współautor (z K. Modzelewskim) żądającego głębokich reform "Listu otwartego do członków partii", po którym został z niej wydalony i więziony; przez dwa lata; w czasie wydarzeń marcowych 1968 jeden z przywódców buntu studentów, skazany za udział na 3,5 roku więzienia; 1975 sygnatariusz Listu przeciw zmianom w konstytucji; 1976 współzał. i czł. KOR (z tego okresu słynne hasło K. "zamiast palić komitety, zakładajcie własne"); 1978 współzał. Tow. Kursów Naukowych; 1980 doradca , internowany i skazany w stanie wojennym, łącznie więziony 9 lat; 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, następnie minister pracy i spraw socjalnych w rządach T. Mazowieckiego i H. Suchockiej, działacz ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności; poseł na Sejm X, I, II i III kadencji; autorytet moralny; animator ruchów społecznych, wrażliwy na niesprawiedliwość i biedę; autor m.in. Polityka i odpowiedzialność, Zło, które czynię, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Zdobyć milczącą większość, Moja zupa, Spoko, czyli kwadratura koła, PRL dla początkujących (wspólnie z J.Żakowskim); mimo nikłej od połowy lat 90. aktywności na scenie polit., cieszył się niedomiennie wysokim zaufaniem w sondażach opinii publicznej; odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, franc. Legią Honorową.

Powiązane hasła:

UNIA DEMOKRATYCZNA, , MODZELEWSKI, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, PROCESY POLITYCZNE W POLSCE 1944-89,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama