Reklama

"LEONARDO DA VINCI"

nazwa programu edukacyjnego Unii Eur. i państw kandydujących; otwarty dla szkół, uniwersytetów, organizacji społecznych i związkowych, małych przedsiębiorstw; finansuje projekty edukacyjne kładąc nacisk na innowacyjność i eur. projektu, organizuje staże i wymiany; budżet konstruowany ze składek państw członkowskich (wys. składki uzależniona od liczby ludności), rozdzielany w drodze konkursów; Polska czł. od 1998; siedziba Biura w Brukseli.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama