Reklama

MACCARTYZM

nurt w polityce wewn. USA na przełomie lat 40. i 50. XX w.; był efektem zimnej wojny i wykradzenia przez wywiad radziecki amer. tajemnic atomowych; senacka podkomisja kierowana przez J. McCarthy’ego zajęła się tropieniem sympatyków komunizmu wśród pracowników państwowych, a później także wśród twórców i artystów; m. szybko przekształcił się w swoiste "polowanie na czarownice" na osoby o przekonaniach lewicowych, m.in. zmuszając wielu twórców dalekich od komunizmu (m.in. Ch. Chaplina) do opuszczenia USA; m. zakończyło 1954 potępienie przez senat USA działania podkomisji McCarthy’ego.

Reklama

Powiązane hasła:

COOVER, McCARTHY, PARKER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama