Reklama

MAJĄTEK NARODOWY

zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju, stanowiących wynik pracy i innych działań ludzkich w poprzednich okresach; m.n. obejmuje dobra, które w danym momencie albo znajdują się w kraju (bez względu na to, czyją są własnością; włącznie z dobrami obcych obywateli), albo stanowią własność obywateli danego kraju, włącznie z ich dobrami w innych krajach. Zależnie od przyjętego punktu widzenia, dobra stanowiące m.n. dzielone są: na prywatne i społeczne (forma własności); produkcyjne i nieprodukcyjne (sposób użytkowania); trwałe i obrotowe (rola w procesie produkcji). Istniejący m.n. jest rezultatem przeszłych i warunkiem przyszłych działań produkcyjnych; ocena jego wartości jest bardzo trudna; najczęściej szacunek m.n. dokonywany jest na podstawie spisu z natury.

Reklama

Powiązane hasła:

POWSZECHNE UWŁASZCZENIE, PROGRAM POWSZECHNEJ PRYWATYZACJI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama