Reklama

MAYENOWA

Maria Renata (1910-88)

teoretyk literatury, specjalistka zagadnień teorii wiersza; współzałożycielka i dyr. (1957-69) Instytutu Badań Literackich PAN; red. naukowy m.in. Słownika polszczyzny XVI w., Zarysu encyklopedycznego poetyki; autorka Poetyki opisowej, Poetyki teoretycznej, O sztuce czytania wierszy i in. dzieł z zakresu wersologii i semiotyki języka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama