MOCZULSKI

Leszek (ur. 1930)

Reklama

historyk, dziennikarz, polityk; 1948 czł. PPR (sekretarz koła na Wydz. Prawa i Teologii Uniw. W-wskiego); 1949 wykluczony z nowo powstałej PZPR; do 1961 związany z "Więzią" T. Mazowieckiego i "Znakiem"; następnie felietonista , sympatyzujący 1968 z nurtem moczarowskim; 1976 autor Memoriału do kierowniczych władz PRL (o nierealności restytucji kapitalizmu w Polsce); 1977 współzał. Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), 1979 - Konfederacji Polski Niepodległej; kilkakrotnie aresztowany i internowany; wszedł do Sejmu I i II kadencji po 1989, przew. KPN; umieszczony 1992 na liście (A. Macierewicza) tajnych współprac. Służby Bezpieczeństwa; krytykowany za "wodzowski" styl kierowania partią; po 1997 zmniejszył aktywność polityczną; autor m.in. Geopolityka, Rewolucja bez rewolucji, Krajobraz przed bitwą, Walka strajkowa w PRL, Trzecia Rzeczpospolita, Lustracja, Europa ojczyzn 2004. Geopolityka, Gospodarka, Cywilizacja (z poparciem dla UE); po długotrwałym procesie lustracyjnym wszczętym na wniosek Moczulskiego (35 rozpraw w ciągu 4 lat) 2005 ostatecznie uznany za kłamcę lustracyjnego i współpracownika SB w okresie 1969-77, z podkreśleniem, że w następnych latach zdecydowanie przeszedł do opozycji, był inwigilowany i więziony.

Powiązane hasła:

, KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama