Reklama

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

NSA

organ sądowniczy powołany do kontroli administracji publicznej; NSA działa od 1980 w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw; prezesa i wiceprezesów NSA powołuje i odwołuje Prezydent RP spośród sędziów tego Sądu, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. NSA orzeka m.in. w sprawach skarg na: decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego oraz akty organów administracji rządowej stanowiących przepisy prawa miejscowego. Ponadto NSA w określonych przypadkach rozpoznaje skargi na bezczynność organów oraz spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. WŁADZA SĄDOWNICZA, SKARGA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY, ŁĘTOWSKA, NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama