Reklama

NARODOWY ZWIĄZEK ROBOTNICZY

NZR

stronnictwo robotnicze utworzone 1905 w Królestwie Pol. przez działaczy obozu nar. ("fronda" z ND), z którym zerwało 1908; reprezentował orientację proaustriacką; 1912 wszedł w skład Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; inspirował działanie Pol. Związków Zawodowych; 1920 wraz z Nar. Stronnictwem Robotników połączył się w Nar. Partię Robotniczą; gł. działacze: A. Kaczorowski, M. Rapacki, J.S. Jankowski; organy prasowe: , .

Reklama

Powiązane hasła:

NZR, NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA, AKTYWIŚCI, NARODOWA DEMOKRACJA, KOMISJA TYMCZASOWA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama