Reklama

ÖCALAN

Abdullah (ur. 1948)

jeden z liderów kurdyjskiego ruchu niepodległościowego w Turcji; z wykształcenia politolog (po studiach na uniw. w Ankarze); od 1978 na czele marksistowsko-leninowskiej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) walczącej o niepodległość (dokonywała wielu zamachów); ścigany za działalność terrorystyczną ukrywał się za granicą (w Syrii, Rosji, Włoszech, Kenii); 1999 uprowadzony przez służby specjalne (CIA, Mosad i tur. MIT), stanął przed sądem, skazany na karę śmierci (wykonanie wyroku zawieszono bezterminowo); przebywa na w. Imrali na m. Marmara; 2005 Eur. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jego proces został przeprowadzony niezgodnie z prawem.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama