Reklama

OSKARŻONY

osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do sądu, w szerszym znaczeniu również podejrzany w postępowaniu przygotowawczym; o. jest stroną w procesie karnym, przysługują mu określone uprawnienia (np. prawo wnoszenia środków zaskarżenia), korzysta również z przywilejów procesowych (np. prawa ostatniego głosu); o. przysługuje prawo do obrony, na jego rzecz działa zasada domniemania niewinności ; w granicach przewidzianych przez prawo wolno w stosunku do o. stosować przymus (środki zapobiegawcze); po uprawomocnieniu się wyroku skazującego o. staje się skazanym.

Reklama

Powiązane hasła:

OSKARŻENIE, ŚWIADEK INCOGNITO, OBROŃCA, ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, LIST ŻELAZNY, OBRONA, OSKARŻYCIEL, LIST GOŃCZY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama