Reklama

PARCHAŃSKI Tadeusz

(ur. 1947)

inżynier górnictwa; sztygar w kopalni "Wujek", od 1979 dyr. MERA-KFAP w Limanowej, 1984-89 prowadził własny zakład fotograficzny, następnie dyr. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże; czł. NSZZ , Porozumienia Centrum, SKL; 1990-97 wójt gminy Tymbark, następnie gminy Słopnice; radny powiatu limanowskiego; 1999-2001 wicewojewoda małopolski; poseł na Sejm IV kadencji z listy PO.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama