Reklama

PARTIA WOLNOŚCI INKATHA

partia polityczna w RPA, utworzona 1975 w bantustanie KwaZulu-Natal pn. Ruch Inkatha; powstała jako organizacja społ.-kult. Zulusów; 1990 przekształcona w partię polit. pod obecną nazwą; zwalczała apartheid, była wśród czarnoskórej ludności gł. rywalką Afrykańskiego Kongresu Nar. (ANC); przywódca G.M. Buthelezi; w wyborach 1992 zajęła III miejsce uzyskując 12% głosów; występuje z postulatem autonomii dla terenów zamieszkanych przez Zulusów (ANC jest za silną władzą centralną), w miarę czasu zyskując na znaczeniu; elektorat rekrutuje się gł. ze środowisk wiejskich i konserwatywnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama