Reklama

PATOLOGIE SPOŁECZNE

zjawiska (zwł. zachowania jednostek i małych grup) powstające i utrzymujące się w społeczeństwie, a sprzeczne z wyznawanymi przez ogół wartościami; do patologii zwalczanych współcześnie, niezależnie od zasad ustrojowych państw, należą m.in. alkoholizm, narkomania, przestępczość (w tym zorganizowana), prostytucja, deprawacja nieletnich, korupcja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama