Reklama

PIŁAT Andrzej

(ur. 1945)

ekonomista, po studiach na WSNS; pracownik Stoczni Rzecznej, później Petrobudowy w Płocku; 1968-79 etatowy działacz ZMS, ZSMP, od 1995 przew. Krajowej Rady Zakładów Doskonalenia Zawodowego; 1994-97 prezes Krajowego Urzędu Pracy i pełnomocnik rządu (W. Cimoszewicza) ds. usuwania skutków powodzi; b. prezes TKKF; czł. PZPR, SdRP, SLD (od 1999 przew. Rady Mazowieckiej Sojuszu); poseł na Sejm III i IV kadencji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama