POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE "WYZWOLENIE"

utworzone 1915 (do 1918 jako Polskie Stronnictwo Ludowe) w Król. Polskim z fuzji Związku Chłopskiego, Związku Ludu Pol. i grupy ze Stronnictwa Ludowego; polit. zbliżone do J. Piłsudskiego, wspierało Legiony Polskie, współtworzyło Polską Organizację Wojskową, XI 1918 rządy I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego; w programie: demokracja, jednoizbowy parlament, wywłaszczenie ziemian bez odszkodowania, szerokie prawa samorządu komunalnego, ograniczenie polit. wpływu Kościoła kat.; najbardziej rozwinięte w dawn. Król. Polskim, częściowo w Galicji, od przyłączenia się 1922 Pol. Związku Ludowego "Odrodzenie" - na Wileńszczyznie; 1926 po secesji działaczy tworzących Stronnictwo Chłopskie wpływy PSL "Wyzwolenie" zmalały; poparło przewrót J. Piłsudskiego w V 1926, ale 1927 przeszło do opozycji, 1929 współtworzyło Centrolew; 1930 w procesie brzeskim z jego działaczy skazano K. Bagińskiego i J. Putka; wśród czołowych działaczy także I. Kosmowska, M. Malinowski, T. Nocznicki, J. Poniatowski, S. Thugutt; prasa: "Wyzwolenie", "Chłopski Sztandar"; 1931 z PSL i Stronnictwem Chłopskim utworzyło Stronnictwo Ludowe.

Reklama

Powiązane hasła:

PUTEK, POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE , THUGUTT, WRONA, PARTIA PRACY, LUDOWY RUCH W POLSCE, KAMIŃSKI, AKTYWIŚCI, , NARODOWY ZWIĄZEK CHŁOPSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama