Reklama

SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE

(polit. 1)

w znaczeniu przedmiotowym - rozstrzyganie sporów o wykładnię norm konstytucyjnych, zwł. sporów o zgodność ustaw i innych aktów normatywnych z konstytucją.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama