Reklama

ŚLEDZTWO

w polskim prawie karnym jeden z rodzajów postępowania przygotowawczego w sprawie karnej; ś. prowadzi prokurator (może on powierzyć przeprowadzenie ś. w całości lub w określonym zakresie organom policji); ś. powinno zostać ukończone w ciągu 3 miesięcy od jego wszczęcia (z możliwością przedłużenia na dalszy czas); ś. kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, warunkowym lub bezwarunkowym umorzeniem postępowania karnego lub zawieszeniem tego postępowania.

Reklama

Powiązane hasła:

BADANIA TRZECIEGO STOPNIA, ŚWIADEK INCOGNITO, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama