Reklama

ŚMIGLECKI

Marcin, także Martinus Smiglecius, Martinus Leopolitanus (1564-1618)

filozof i teolog, jezuita; studiował w Rzymie, wykładał w Wilnie; znany gł. dzięki napisanemu po polsku traktatowi O lichwie (wydany 1596 w Wilnie miał w XVII w. 7 wydań) i napisanej po łacinie Logice (mimo negatywnej opinii rzym. cenzorów kościelnych dzieło to zyskało sławę w Europie, zostało w XVII w. 3-krotnie wydane w Oksfordzie i służyło tam jako podręcznik uniwersytecki; m.in. 1685 przygotowywał się z niego do egzaminu J. Swift).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama