Reklama

STAN CYWILNY

zespół cech określających sytuację osoby fizycznej w rodzinie (np. pokrewieństwo, związek małżeński), a także - s.c. w szerszym znaczeniu - jej sytuację osobistą (np. płeć, wiek); s.c. stwierdza się na podstawie akt (urodzenia, zgonu, małżeństwa) prowadzonych przez urzędy stanu cywilnego.

Reklama

Powiązane hasła:

EWIDENCJA LUDNOŚCI, URZĄD STANU CYWILNEGO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama