Reklama

SZUKAŁA Tadeusz

(ur. 1948)

technik budowlany; pracował jako murarz-tynkarz, technik budowlany, prowadził własny zakład remontowo-budowlany, od 1976 zajmuje się hodowlą indyków; od pocz. lat 90. związany z Samoobroną, czł. jej władz w woj. podkarpackim; poseł na Sejm IV kadencji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama