Reklama

TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ

towarzystwo naukowe, zał. 1957 w Warszawie z inicjatywy prof. i wychowanków działającej 1919-52 Wolnej Wszechnicy Polskiej; oddziały w 14 większych miastach Polski, działalność dydaktyczna, wydawnicza, popularyzacyjna w zakresie pedagogiki społecznej; znajduje się pod opieką naukową PAN; wydaje periodyki: "Biuletyn Informacyjny ZG TWWP", "Biblioteka Historyczna", "Biblioteka Pedagogiczna".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama