TUPI

grupa dawnych plemion indiańskich Ameryki Płd., zamieszkujących w czasach prekolumbijskich tereny na płd. od Amazonki i wybrzeże atlantyckie; ich język (tupi-guarani) rozprzestrzeniony na znacznej części kontynentu, obecnie stanowi podstawę tzw. lingua geral (języka używanego w Brazylii przez plemiona indiańskie, przemieszanego z j. portug.); pod wpływem kolonizacji eur. T. ulegli rozproszeniu na znacznej części kontynentu i zatracili odrębność.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama