Reklama

UNIA WOLNOŚCI

UW

polska partia polit. powstała IV 1994 z fuzji Unii Demokratycznej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym; łączy orientacje liberalno-społ., konserwatywno-liberalne, chrześc.-demokratyczne, socjalliberalne, gł. wśród inteligencji; głosi kontynuację zapoczątkowanego 1989 programu reform, prywatyzacji, równość praw ogółu obywateli (z mniejszościami nar.), decentralizację państwa, rozwój samorządów lokalnych (powiaty i województwa samorządowe), apolityczność administracji państwowej, nieingerencję państwa w gospodarkę; ok. 20 tys. czł.; przew. Rady Nacz. T. Mazowiecki, od III 1995 L. Balcerowicz; 1997-2000 w koalicji rządowej z grupą Akcji Wyborczej Solidarność; w wyborach parlamentarnych 2001 nie przekroczyła wymaganego progu 5% poparcia (uzyskała 3,1%); na zwołanym wkrótce nadzwyczajnym kongresie B. Geremek złożył rezygnację, przewodniczącym został W. Frasyniuk; za gł. przyczyny niepowodzenia uznano zbyt późne wyjście z koalicji z AWS i nieumiejętność zajęcia stanowiska wobec rządu mniejszościowego J.Buzka, niewystawienie kandydata w wyborach prezydenckich, wreszcie nieumiejętność zapobiegnięcia polaryzacji wewn., co pośrednio przyczyniło się do powstania Platformy Obywatelskiej; po czterech latach pozostawania na obrzeżu sceny polit. przekształcona (2005) w Partię Demokratyczną.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIĘCICKI, ROKITA Jan Maria, WIELOWIEYSKI, UW, KOPACZ Ewa, KLICH Bogdan, KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY, , BALICKI, LEWANDOWSKI Janusz

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama