Reklama

USTAWA

akt prawotwórczy, normatywny o charakterze ogólnym i powszechnie obowiązującym, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie; u. dzieli się na zasadnicze (konstytucja) i zwykłe, mogące regulować wszystkie kwestie organizacji państwa; niektóre sprawy, np. określenie sytuacji prawnej obywatela i jego obowiązków, a także tworzenie i określanie składu, zakresu kompetencji i trybu działania organów państwowych mogą być określane wyłącznie przez u. (tzw. zakres wyłączności u.). U. są publikowane w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu, chyba, że przewidziana jest data późniejsza ().

Reklama

Powiązane hasła:

KARTA NAUCZYCIELA, AKT PRAWNY, KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA, VACATIO LEGIS, AKT NORMATYWNY, PARLAMENTARYZM, DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ŹRÓDŁA PRAWA, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. TRYBUNAŁ STANU, DEROGACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama