Reklama

WALLENBERG

Raoul (1912-47?)

dyplomata szwedzki, pochodzący z bogatej rodziny bankierskiej; podczas II woj. świat. przebywał na Węgrzech, gdzie przekonał rząd węg. do działań bojkotujących program Eichmanna, deportacji węg. Żydów do obozów koncentracyjnych, dzięki czemu uratował życie ok. 100 tys. osób; 1945 aresztowany na Węgrzech przez KGB, zniknął w nieznanych okolicznościach, prawdopodobnie zamordowany 1947 na Łubiance.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama