Reklama

ZABŁOCKI

Janusz (ur. 1926)

prawnik, publicysta, polityk; 1950-55 w Stowarzyszeniu , 1957-76 w Klubie Iinteligencji Kat., 1976-81 w Pol. Klubie Inteligencji Kat. (1977-81 prezes), 1981-84 w PZKS; 1990 współzał. Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa "Zjednoczenie"; 1965-85 poseł na sejm (1965-81 w Kole Poselskim "Znak", 1977-81 jego przew.); 1986-89 czł. Rady Konsultacyjnej przy Przew. Rady Państwa; współzał. i red. pism , "Chrześcijanin w świecie", 1967 organizator ODISS.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama