AMBIWALENCJA

jednoczesne przeżywanie przeciwstawnych (pozytywnych i negatywnych) odczuć w stosunku do jednej i tej samej osoby, sytuacji lub przedmiotu; wynika ze sprzeczności tkwiących w przeżywającej a. osobowości (w patologicznej formie występuje u schizofreników) lub z dwoistego charakteru obiektu, w którym cechy szkodliwe i pożyteczne trudne są do oddzielenia; termin wprowadzony 1910 przez E. Bleulera.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama