ATRYBUCJI TEORIA

dział psychologii społ. zajmujący się procesem rozpoznawania przez ludzi przyczyn zachodzących obok nich zjawisk, a także badaniem intencji osób, cech ich charakteru, odpowiedzialności; podstawowa teza t.a. głosi, iż każda jednostka dąży do rozpoznania przyczyn otaczających ją zjawisk, ponieważ pozwala jej to na stworzenie uporządkowanego obrazu świata oraz umożliwia przewidywanie zdarzeń.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama