BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

przeprowadzony za pomocą testów sprawdzian przydatności badanego do określonych zawodów (np. kierowcy) lub kierunków i poziomów kształcenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama