BARTLETT Frederic Charles

sir (1886-1969)

psycholog ang., prof. uniw. w Cambridge, czł. Royal Society; badał mechanizmy zapamiętywania, stworzył model pamięci aktywnej; m.in. Remembering, Thinking.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama