BINET Alfred

(1857-1911)

psycholog franc., przedstawiciel psychologii eksperymentalnej; prof. Sorbony, zał. pierwszego franc. pisma psych. "L'Année Psychologique"; zajmował się procesami myślenia i badaniami rozwoju umysłowego dzieci; (1905) stworzył, wspólnie z T. Simonem, pierwszą metryczną skalę badania inteligencji u dzieci (MSI); m.in. L'étude expérimentale de l'intelligence, Idées modernes sur les enfants.

Reklama

Powiązane hasła:

ILORAZ INTELIGENCJI, TYPOLOGIA PSYCHOLOGICZNA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama