BŁONSKI Pawieł P.

(1884-1941)

pedagogpsycholog ros., prof. moskiewskiej Akad. Wychowania Społ.; stworzył koncepcję szkoły pracy produkcyjnej i wychowania przez pracę (w zakładach przemysłowych); wywarł poważny wpływ na kształt radzieckiego szkolnictwa; m.in. Trudowaja szkoła.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama