Reklama

SZAMANIZM

jedna z form religii pierwotnej, całość wierzeń i praktyk rel. opartych na animizmie i instytucji szamanów; znany do pocz. XX w. w Azji i u Eskimosów; sz. przypisuje nadrzędną rolę szamanowi, dzieli kosmos na 3 światy (siedziba bóstw, ziemia z ludźmi, przyrodą, duchami oraz świat podziemny z duszami zmarłych); sz. nie stanowi jednolitego systemu rel. i posiadał wiele odmian; niekiedy terminem sz. określa się wszelkie wierzenia ludów niecywilizowanych poza Europą i częścią Azji, w których specyficzną rolę odgrywa szaman.

Reklama

Powiązane hasła:

ELIADE Mircea, DAGUROWIE, TEATR, EWENKOWIE, ESKIMOSI, SZAMAN, POLINEZYJCZYCY, AŁTAJCZYCY, CHAKASI, AMERYKI POŁUDNIOWEJ MUZYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama