Reklama

Aaron

Postać biblijna.

Brat Mojżesza, pomagający mu w kierowaniu ludem izraelskim podczas wyjścia z Egiptu, a przy tym protoplasta, wedle tradycji, wszystkich kapłanów izraelskich. W tradycji biblijnej jest postrzegany jako pierwszy kapłan oraz twórca i organizator kultu w Izraelu – wydaje się jednak, że postać ta została rozbudowana w literaturze biblijnej stosunkowo późno, dopiero po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. 

Reklama

Niewątpliwie jednak Aaron pozostaje w cieniu swego brata, a niekiedy nawet pojawia się w epizodach biblijnych, które mają charakter negatywny, jak chociażby w przypadku odlania złotego cielca. Na żydowskich kirkutach rozsianych po całej Polsce znajdują się macewy, na których widnieją wyciągnięte dłonie, znak błogosławieństwa. Są to groby osób, które pochodziły z rodu kapłańskiego, czyli były aronitami.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama