Reklama

Abraham, Abram

Postać biblijna.Syn Teracha, pierwszy z trzech patriarchów, ojciec narodu izraelskiego. Pochodził z Ur chaldejskiego, jednak wraz z rodziną ojca wyemigrował do Charanu. Stąd wezwał go Bóg Jahwe, aby wyruszył w nieznane, do kraju który wskaże Abramowi. Bóg zawarł z Abramem przymierze, dając mu obietnice mające stanowić fundament przyszłego państwa: potomstwo liczne jak piasek i gwiazdy, wspaniałą ziemię, pokój, opiekę i błogosławieństwo. Abram został zobowiązany do obrzezania jako znaku przymierza i otrzymał nowe imię Abraham, które w popularnej etymologii znaczy „ojciec mnóstwa”. Abraham zamieszkał w Hebronie. 

Reklama

Boża obietnica licznego potomstwa stanęła pod znakiem zapytania w wyniku niepłodności jego żony, Sary, która w końcu zdecydowała, aby mąż spłodził potomka z jej niewolnicą (➞ Hagar). W ten sposób urodził się pierworodny syn Abrahama, Izmael, ale musiał ustąpić pierwszeństwa Izaakowi, synowi Sary, który narodził się w końcu po długim oczekiwaniu rodziców, wcześniej zwiastowany przez trzech aniołów pod dębami Mamre (➞ Izmael, ➞ Sara). 

Wizytę trzech tajemniczych gości, jakby aniołów i jakby samego Boga przedstawił w XV w. Andriej Rublow w słynnej ikonie Trójca Święta, w której trzej aniołowie przedstawieni zostali jako Jedyny Bóg w trzech osobach. Dla Abrahama jeszcze trudniejszym od wieloletniego czekania na narodziny syna było wezwanie Boga do złożenia ofiary z Izaaka na górze Moria (w dowód oddania Bogu). Anioł w ostatniej chwili powstrzymał jednak Abrahama sięgającego już po nóż, by zabić związanego i leżącego na stosie ofiarnym syna. 

W późniejszej tradycji Abraham został nazwany przyjacielem Boga (2 Krn 20,7), ponieważ Bóg odwiedzał go i rozmawiał z nim jak z kimś szczególnie bliskim. Bóg zdradził mu swe plany, gdy szedł nawiedzić karą Sodomę i Gomorę. Abraham targował się nawet z Bogiem, aby ten oszczędził miasta, jeśli znajdzie się w nich kilku sprawiedliwych, a Bóg przystał na prośbę Abrahama. Jednak w Sodomie nie znalazło się nie tylko 50, ale nawet 10 sprawiedliwych. Abraham wyprowadził jedynie z Sodomy swego bratanka Lota z rodziną (➞ Lot, ➞ żona Lota). 

Abraham miał jeszcze drugą żonę Keturę. Na starość kupił od Efrona Chetyty pieczarę Makpela (w Hebronie), gdzie pochował Sarę. Pieczara stała się grobowcem patriarchów, gdzie Abraham sam spoczął, przeżywszy według biblijnej tradycji 175 lat.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama