Reklama

Absalom

postać biblijna

Trzeci syn króla Dawida, jego matką była księżniczka Maaka, córka Talmaja, króla Geszur. W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego, jak Absalom (2 Sm 14,25). Miał włosy bujne, długie i to one stały się przyczyną jego śmierci. Miał piękną siostrę Tamar, której zadał gwałt pierworodny syn Dawida, a przyrodni brat Absaloma. Absalom pomścił siostrę zabijając Amnona podczas uczty w swoim domu. Następne trzy lata spędził u króla Geszur, bojąc się gniewu ojca. Za wstawiennictwem Joaba, dowódcy i doradcy króla, mógł w końcu wrócić, ale Dawid długi czas nie chciał go widzieć. Absalom zaczął wtedy podburzać ludzi przeciw niemu. W końcu zorganizował zamach stanu ogłaszając się królem w Hebronie. Dawid nie chcąc walczyć z synem opuścił Jerozolimę. Kiedy w końcu doszło do walki, Dawid wydał polecenie, aby oszczędzono samego Absaloma. Podczas walki włosy jadącego konno Absaloma zaplątały się w konary wielkiego dębu i unieruchomionego buntownika zabito wbrew poleceniu Dawida. Dawid był zrozpaczony śmiercią syna, powtarzał nieustannie synu mój, Absalomie, synu mój, obym umarł zamiast ciebie… (2 Sm 19). Nieszczęścia w domu rodzinnym Dawida zapowiedział wcześniej prorok Natan, miały one być skutkiem i karą za grzech cudzołóstwa i zabójstwa, jakich dopuścił się Dawid (2 Sm 12,9-11).

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama