Reklama

Ajetes

postać z mitów greckich

Król Kolchidy nad Morzem Czarnym, syn Słońca, brat Kirke, ojciec Chalkiopy i Medei (➞ Medea): miał przyjąć do swojej rodziny zbiegłego z Grecji Fryksosa, co związało jego samego i całą rodzinę z losami złotego runa. Ajetes przyobiecał runo (pod warunkiem pomyślnego przejścia wyznaczonych prób) Jazonowi, nie wiedząc jednak, że ten ostatni pozyska pomoc Medei. Kiedy Jazon uszedł z Kolchidy z runem i Medeą, Ajetes posłał w ślad za nimi syna, Absyrtosa – w innej wersji mitu Absyrtosa zabrała z domu Medea, a jego rozczłonkowane ciało posłużyło do opóźnienia pościgu Ajetesa. Postać Ajetesa pojawia się w utworach poświęconych Medei, przede wszystkim Argonautykach Apolloniosa z Rodos (III w. p.n.e.) i Waleriusza Flakkusa (I w. n.e.).

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama