Reklama

Alcest

główny bohater komedii Moliera Mizantrop

Alcest to młody szlachcic wytykający bliźnim wszelkie przejawy obłudy i pełen odrazy do społeczeństwa za niecenienie ludzkich cnót i wartości, a sądzenie po pozorach. Ale w krytykowaniu znajomych nieraz przebiera miarę, co zraża doń nawet przyjaciela, Filinta. Jedną z przyczyn mizantropii bohatera jest zresztą proces sądowy, jaki właśnie toczy, a który zmierza ku niepomyślnemu dla Alcesta finałowi, mimo iż słuszność była po jego stronie. Alcest kocha się w Celimenie, choć jej charakter zdaje się potwierdzać jego negatywną ocenę natury ludzkiej: jest to płocha kokietka, lekkomyślna i zdradzająca go. Kiedy Alcest przegrywa proces, a Celimena (choć odkrył jej wiarołomstwo) nie zgadza się wyjechać razem z nim, opuszcza Paryż całkowicie separując się od świata. Pochwały godna bezkompromisowość Alcesta, stosowana w nadmiarze i bez wyczucia, stała się przyczyną jego klęski.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama