Reklama

Alihodża

postać z powieści Ivo Andricia Most na Drinie

Urodzony i wychowany przy moście zbudowanym przez Mehmedpaszę jeszcze w XVI w., by łączyć różne narody żyjące pod władzą turecką. Hodża, muzułmanin, prosty, lecz myślący głęboko sklepikarz wierzy, że różnice nie muszą prowadzić do nienawiści, a most, wokół którego żyją, handlują i bawią się katolicy, prawosławni i muzułmanie, Cyganie, Żydzi, Słowianie i Turcy, biedni i bogaci, jest symbolem więzi spajającej ludzi silniej niż wysiłki władzy – kiedyś tureckiej, później austriackiej. Ale kiedy przychodzi I wojna światowa ta budowana przez wieki więź pryska. Bezsensowne wysadzenie mostu na Drinie jest końcem zaufania Hodży do ludzkiej wspólnoty. Pogrążony w gorzkich refleksjach starzec umiera na atak serca.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama