Amata

postać z Eneidy Wergiliusza

Żona ➞ Latyna i matka Lawinii. Jest przeciwna małżeństwu córki z świeżo przybyłym do Lacjum ➞ Eneaszem i otwarcie sprzyja wodzowi tubylczych Rutulów, ➞ Turnusowi.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama