Reklama

Andromacha

postać z Iliady Homera oraz Andromachyi Trojanek Eurypidesa

Żona Hektora, matka Astyanaksa; po upadku Troi przypadła jako łup wojenny ➞ Neoptolemosowi, któremu urodziła syna, Molossosa. Scena pożegnania Hektora z żoną w VI księdze Iliady stała się wzorcem dla późniejszych poetów epickich; Andromacha odgrywa ważną rolę w Trojankach Eurypidesa, a jej późniejszym losom poświęcił ten sam autor tragedię zatytułowaną jej imieniem. Losem Andromachy interesował się w okresie nowożytnym m.in. Racine, poświęcając jej tragedię Andromaque (1667).

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama