Reklama

Annasz

postać historyczna pojawiająca się na kartach Nowego Testamentu

Arcykapłan w Jerozolimie pomiędzy rokiem 6 a 15 n.e., ustanowiony przez Kwiryna, a złożony z urzędu przez Waleriusza Gratusa. Jednak nawet po złożeniu urzędu pozostał osobą wpływową, i jak się wydaje był człowiekiem popieranym przez Rzymian, gwarantującym spokój w Jerozolimie. Jego pięciu synów oraz zięć sprawowali po nim urząd arcykapłański. W ewangeliach oraz w Dziejach Apostolskich Annasz jest postrzegany błędnie jako aktualny arcykapłan. Wydaje się, że cała rodzina Annasza, posiadająca wpływy w różnych gremiach, przeciwstawiła się zdecydowanie nie tylko samemu Jezusowi, ale również ruchowi, jaki powstał w Izraelu po śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu. W powiedzeniu „chodzić od Annasza do Kajfasza” występuje jako symbol biurokratycznej, do niczego nie prowadzącej mitręgi.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama