Reklama

Antenor

postać z Iliady Homera i Odprawie posłów greckich Kochanowskiego

Trojanin, doradca, a później poseł Priama do Agamemnona, zdecydowanie opowiadał się za wydaniem Grekom ➞ Heleny; postać Antenora odgrywa jedynie epizodyczną rolę w Iliadzie i cyklu homeryckim, ale już znacznie większą u Jana Kochanowskiego.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama