Reklama

​Bartek Zwycięzca, właściwie B. Słowik

Bohater noweli "Bartek Zwycięzca" Henryka Sienkiewicza.

Chłop mieszkający wraz z żoną Magdą we wsi Pognębia, w zaborze pruskim, zwany "Głupim Bartkiem" i "Bartkiem Wyłupiastym". Zostaje wcielony do armii pruskiej i uczestniczy w wojnie francusko-pruskiej w 1870 roku. Odznaczony krzyżem żelaznym, lecz pozbawiony świadomości politycznej, rozsmakowuje się w walce. Stanąwszy wobec wyboru: czy uwolnić jeńców Polaków, służących w armii francuskiej, których zobowiązał się pilnować, przeżywa wstrząs, lecz nie wyłamuje się spod rozkazów. 

Reklama

Przeżycie przypłaca pijaństwem. Po powrocie do wsi bije nauczyciela Prusaka, który uderzył jego syna Franka i staje do walki przeciw grupie Niemców kolonistów. Trafia do aresztu, lecz ze względu na zasługi wojenne zostaje zwolniony i pouczony przez landrata o konieczności głosowania w czasie wyborów na kandydata Niemca. Niedługo potem, pozbawiony przez Niemców gospodarstwa opuszcza wieś i wraz z rodziną udaje się do miasta.Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama