Reklama

Liezi, właściwie Lie Yukou

Postać historyczna, bohater opowieści chiń- skich z okresu Wiosen i Jesieni (III-IV w. n.e.) i utworów późniejszych, m.in. anoni- mowego tomu prozy zatytułowanego Liezi.

Wiadomo o nim jedynie, iż żył ok. VI w. p.n.e., przebywał lub pochodził z księstwa  Zheng i  był  mędrcem, mistykiem i pustelnikiem. Księga Liezi zawierająca 143 opowieści, stanowi wykładnię filozofii taoistycznej. O jej funkcji w kulturze mogą świadczyć liczne przysłowia w języku chińskim zaczerpnięte z tego dzieła oraz powszechna znajomość wielu anegdot zawartych w Liezim.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama